bezpecnostny-poradca-dgsa-consulting

BEZPEČNOSTNÝ PORADCA

DGSA Consulting

NAVŠTÍVIŤ STRÁNKU

skolenie-adr-rid-adn-dgsa-academy

ŠKOLENIA A VZDELÁVANIE

DGSA Academy

NAVŠTÍVIŤ STRÁNKU

sudny-znalec-dgsa-slovakia-slider

SÚDNO - ZNALECKÁ ČINNOSŤ

DGSA Súdny znalec

NAVŠTÍVIŤ STRÁNKU

DGSA Slovakia

Skupina DGSA Slovakia je zložená z troch firiem, ktoré pôsobia v oblasti poradenstva, vzdelávania a súdneho znalectva

pri preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru  cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou.

DGSA Consulting

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti DGSA Consulting, s.r.o.  je poskytovanie služieb externého bezpečnostného poradcu v oblasti prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd a dohovorov ADR, RID/SMGS, ADN, IMDG Code a IATA DGR.

DGSA Academy

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti DGSA Academy, s.r.o. je poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou a námornou dopravou. Školenia vykonávame na základe poverenia MDVRR SR a medzinárodne uznávaných certifikátov o odbornej spôsobilosti.

DGSA Expert

Pre orgány verejnej moci, fyzické a právnické osoby poskytujeme služby súdneho znalca v Odbore 28 00 00, odvetvie 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo. Špecializujeme sa na problematiku prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru všetkými druhmi dopravy. Za znalecký úkon je považovaný znalecký posudok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Naši partneri