DGSA Consulting
Navštíviť stránky DGSA Consulting
Poradca ADN

Bezpečnostný poradca ADR  RID/SMGS  ADN

Ponúkame služby externého bezpečnostného poradcu pre firmy a organizácie, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd a dohovorov ADR, RID/SMGS alebo ADN. Našim cieľom je nadstaviť klientom pracovné procesy  tak, aby boli v súlade so všeobecne záväznými predpismi na prepravu nebezpečných vecí.

Poradca IMDG Code

Poradca IMDG Code

Ponúkame pre firmy a organizácie z vnútrozemia, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečného tovaru námornou dopravou služby poradcu IMDG Code. Našou úlohou je nadstaviť procesy spojené s odoslaním nebezpečného tovaru tak, aby boli v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov pre vnútrozemskú ale aj námornú dopravu. Súčasťou našich služieb je aj školenie vnútrozemského personálu podľa IMDG Code.

Poradca IATA DGR

Poradca IATA DGR

Ponúkame pre firmy a organizácie poradenské služby spojené s prepravou nebezpečného tovaru leteckou dopravou v súlade s požiadavkami predpisu IATA DGR. Nadstavíme našim klientom procesy odoslania tak, aby boli v súlade s všeobecne záväznými predpismi pre pozemnú ale aj leteckú dopravu. S nami zabránite tak zdržaniu Vašej zásielky, jej deponovanie alebo dokonca aj vrátenie.