DGSA Expert
Navštíviť stránky DGSA Expert
Súdno-znalecká činnosť

Súdno-znalecká činnosť

Pre orgány verejnej moci, fyzické a právnické osoby (ďalej iba zadávateľ) poskytujeme služby súdneho znalca zapísaného v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v odbore 28 00 00 Preprava, odvetvie 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo. Znaleckým úkonom je znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie  odborné vyjadrenie a vysvetlenie.